O nas

Nasza historia rozpoczęła się w 2018 roku z chwilą rejestracji naszej fundacji. Jesteśmy organizacją non-profit, która działa na rzecz ekologii i ochrony zwierząt. Nasza fundacja skupia się na kultywowaniu dziedzictwa przyrodniczego i historycznego, szczególnie w zakresie rozwoju i ochrony pszczelarstwa. Realizujemy to poprzez współprace z wszelakimi jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony i kształcenia pszczelarzy. Chcemy popularyzować i integrować wiedzę na temat pszczelnictwa i jego historii. W tym celu organizujemy warsztaty oraz projekty, a także występujemy z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów.