Grzegorz Borsuk – profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Źródło: Biblioteka Teatru NN

Ukończył Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli w 1996 roku, po czym rozpoczął studia na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2001 roku obronił pracę magisterską. Po uzyskaniu tytułu magistra podjął studia doktoranckie na tym samym wydziale na specjalności hodowla owadów użytkowych. Po ich ukończeniu został zatrudniony jako asystent w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a kilka lat później jako adiunkt. Na podstawie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz napisanej rozprawy w 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie pszczelnictwa. Od 2017 roku był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny uniwersytetu, a od 2019 jest profesorem uczelni.

Dorobek naukowy profesora to 153 pozycje. Główne obszary jego zainteresowań to morfometria, biologia i fizjologia pszczół miodnych oraz relacje żywiciel-pasożyt pszczół. Odbył staże zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych ośrodkach – m.in. w Peter Ivanovich Prokopovich NSC Institute of Beekeeping Kiev na Ukrainie; Lane Xang Minerals Ltd. – Oxiana, Sepon w Laosie. Jest kierownikiem Zakładu Pszczelarstwa UP w Lublinie, wiceprezesem Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego, biegłym sądowym z dziedziny pszczelarstwa. Współpracuje także z aresztem karnym w Opolu Lubelskim w zakresie resocjalizacji osadzonych poprzez organizację szkoleń i naukę zawodu pszczelarza.

Profesor był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. złote odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego, Medal Prezydenta Miasta Lublina za propagowanie pszczelarstwa na ziemi lubelskiej, srebrne odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

Źródło:

https://www.up.lublin.pl/relacje/?form=default&rid=20731

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *