Zofia Wasilewska-Wawryn – nauczycielka w Liceum Pszczelarskim w Pszczelej Woli


Źródło: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/92094/jasinskab_307.pdf

Urodziła się w Petersburgu 18 stycznia 1916 roku. Skończyła szkołę średnią w Poniewieżu na Litwie i podjęła studia na wydziale ogrodniczym w SGGW w Warszawie. Podczas okupacji hitlerowskiej kontynuowała naukę na tajnych kompletach. Wkrótce rozpoczęła pracę w Państwowym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, gdzie opracowywała materiały potrzebne jej do napisania egzaminu dyplomowego. Już pracując zawodowo, uzyskała tytuł magisterski.

Podczas II wojny światowej włączyła się do działań Armii Krajowej. W 1944 roku podjęła pracę w nowopowstałym Instytucie Pszczelarskim w Lublinie. Została kierownikiem pasieki w Żabiej Woli, a później zastępcą kierownika Zakładu Hodowli Matek Pszczelich. Była inicjatorką i jedną z pierwszych nauczycielek liceum pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Związała się z pierwszym dyrektorem szkoły, Tadeuszem Wawrynem, za którego wyszła za mąż.  Przez lata swojej pracy cieszyła się dużym szacunkiem wśród młodzieży i współpracowników, była zaangażowana w życie szkoły. Zakończyła pracę zawodową w 1973 roku. Zmarła 30 listopada 1988 roku.

 

Źródła:

http://s-pszczola.eu/artykuly/polskie-pasieki/

Wojtacki Mieczysław, Gdy jubilatem jest szkoła i dyrektor – materiały Biblioteki Teatru NN http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/92094/jasinskab_307.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *