Jan Janczak – pszczelarz, dyrektor Technikum Pszczelarskiego Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli


Źródło: Biblioteka Teatru NN

Urodził się w 1935 roku w Niedrzwicy Dużej. W 1949 roku rozpoczął naukę w Technikum Rolniczo-Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Po zdaniu matury w 1953 roku, otrzymał nakaz pracy – został zatrudniony jako nauczyciel zawodu w tej samej szkole, którą ukończył. W 1957 roku przerwał pracę na rzecz odbycia służby wojskowej. Po 18 miesiącach służby czynnej w Legnicy powrócił do Pszczelej Woli i od 1 września ponownie zajął wcześniejsze stanowisko. Wtedy też podjął studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej i ukończył je, uzyskując tytuł inżyniera, dzięki czemu otrzymał pełen etat nauczyciela pszczelarstwa w Technikum Pszczelarskim.

Od 1957 jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego, a od lat 60. uczestniczy w Zarządzie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy – przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa tego zarządu. W latach 80 natomiast został mianowany zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych w Zespole Szkół Rolniczych, a po 14 latach powołano go do pełnienia funkcji dyrektora Technikum Pszczelarskiego w tymże Zespole. W roku 1990 przeszedł na emeryturę. 

W młodości chciał być mechanikiem samochodowym, ale zgodnie z sugestiami ojca zdecydował się na naukę w szkole o profilu rolniczym. Dzięki temu zafascynował się pszczelarstwem i ta pasja trwa do dzisiaj. Od wielu lat prowadzi własną pasiekę, chociaż teraz jedynie hobbistycznie, to swego czasu osiągał wręcz rekordowe wyniki w produkcji miodu. Prowadził także punkt reprodukcyjny matek pszczelich. Nadal uczestniczy w wyjazdach szkoleniowych i uroczystościach związanych z pszczelarstwem w Polsce – był m.in. delegatem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego na Zjazd Krajowy Polskiego Związku Pszczelarskiego.

 

Źródło:

http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Janczak%2C_Jan_%281935-_%29?tar=92924

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *