Elżbieta Gajowiak – magister inżynier chemii, wieloletnia nauczycielka w Państwowym Technikum Pszczelarskim, specjalistka od technologii produktów pszczelich.


Pochodzi z okolic Lublina, ale po ukończeniu liceum przeprowadziła się do Gliwic i tam podjęła naukę na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. Studia ukończyła uzyskaniem tytułu magistra inżyniera chemii i rozpoczęła pracę w Instytucie Tworzyw i Farb. Po pewnym czasie jednak podjęła decyzję o powrocie w rodzinne strony. Zatrudniła się jako nauczycielka – początkowo w szkole podstawowej, do której sama uczęszczała jako dziecko, a od roku 1982 w szkole średniej w Pszczelej Woli. Ukończyła dodatkowe kursy z obszaru pszczelarstwa, zaczęła prowadzić własną pasiekę. W Technikum oraz Policealnym Studium Pszczelarskim nauczała chemii, podstaw żywienia człowieka oraz technologii produktów pszczelich. Od 2000 roku zaczęła prowadzić wykłady dla grup pszczelarzy na terenie całej Polski z zakresu składu produktów pasiecznych, ich właściwości i zastosowania w zdrowym żywieniu i profilaktyce. Z technikum pszczelarskim była związana do końca swojej pracy zawodowej – jeszcze po przejściu na emeryturę przez kilka kolejnych lat prowadziła zajęcia z technologii produktów pszczelich dla młodzieży oraz dorosłych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Dodatkowe źródło filmowe:

http://teatrnn.pl/historiamowiona/swiadek/Gajowiak%2C_El%C5%BCbieta_%281952-_%29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *