Jerzy Marcinkowski – nauczyciel, pszczelarz, autor licznych publikacji o pszczelarstwie


 

Źródło: Marcinkowski J., „Jak prawidłowo prowadzić pasiekę”

Jerzy Marcinkowski urodził się 21 lipca 1950 roku w Sztumie. Pochodził z rodziny nauczycieli. Jego ojciec po wysłuchaniu audycji radiowej dotyczącej szkoły pszczelarskiej podjął decyzję o wysłaniu tam Marcinkowskiego – i tak Jerzy w 1966 roku rozpoczął naukę w technikum w Pszczelej Woli. Był pilnym uczniem, zaangażowanym w życie szkoły – uczestniczył w teatrze, dużo fotografował. Po ukończeniu technikum rozpoczął staż w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa w Miłobądzu. W 1970 roku dostał się na studia na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, a podczas nauki uzyskał stypendium Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. Gdy już uzyskał tytuł magistra, znalazł zatrudnienie jako asystent w Oddziale Pszczelnictwa tego Instytutu w Puławach. W roku 1987 napisał pracę doktorską z obszaru gospodarki pasiecznej. Przygotowywał się także do habilitacji.

Marcinkowski pisał liczne publikacje i artykuły, jego dorobek to 24 prace naukowe i 107 popularnonaukowe. Swoją wiedzę rozwijał podczas licznych podróży, podczas których zapoznawał się ze światowym pszczelarstwem. Był m.in. w Chinach, Izraelu, Rosji, Rumunii, Słowacji. Jeździł również po Polsce, prowadząc wykłady dla pszczelarzy. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i popularyzował hodowlę pszczół. W dalszym ciągu pasjonował się fotografią, tworzył filmy, był radnym i aktywnym uczestnikiem różnych organizacji społecznych. Interesował się także historią. Napisał książkę „Jak prawidłowo prowadzić pasiekę”, pod jego redakcją ukazała się także publikacja „Terminarz pszczelarski”. Marcinkowski zmarł w 1997 roku.

Źródła:
Nota biograficzna – Marcinkowski J., Jak prawidłowo prowadzić pasiekę, wyd. Sądecki
Bartnik, 2005

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *