dr Wanda Ostrowska


Źródło: http://apiswiki.pl/archive/pub/pszczelarstwo/pszczelarstwo41-7_2.pdf

Wanda Ostrowska urodziła się 4 lutego 1924 roku w Łowociach na Suwalszczyźnie. Uczęszczała do Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, które ukończyła w 1948 roku, po czym została instruktorem pszczelarskim. Od 1954 roku podjęła pracę w Rolniczym Regionalnym Zakładzie Doświadczalnym w Siejniku. Stworzyła tam od podstaw dział pszczelarski, który następnie został przekształcony w Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki. Następnie założyła oraz rozbudowała pasiekę doświadczalną, także urządziła pszczelarski ogródek botaniczny oraz prowadziła badania na szeroką skalę z zakresu technologii pasiecznej i pożytków pszczelich. Zajmowała się także selekcją i hodowlą pszczół.
Studiowała na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie w 1957 roku uzyskała tytuł inżyniera rolnika. W latach 1962-1967 odbyła zaoczne studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Również tam Wanda Ostrowska w roku 1985 uzyskała tytuł doktora nauk rolniczych. W tym samym roku przyjęła obowiązki nauczyciela akademickiego w ówczesnej krakowskiej Akademii Rolniczej i pełniła je do 1989 roku.
Prowadziła badania nad wyselekcjonowaniem nowej linii środkowoeuropejskiej pszczoły miodnej nazwanej Mazurką. Zajmowała się projektem hodowli zachowawczej pszczoły augustowskiej. A także zmodyfikowała i rozpropagowała stosowanie ula wielokorpusowego, który zwany jest obecnie ulem Ostrowskiej.
Wanda Ostrowska była kobietą zasłużoną dla polskiego pszczelarstwa. Zmarła 23 maja 1990 roku w Łomży.

Bibliografia:
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Ostrowska_(pszczelarz)
 https://lubimyczytac.pl/autor/41134/wanda-ostrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *