Tadeusz Wawryn – założyciel i pierwszy dyrektor Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli.


Tadeusz Wawryn urodził się 31 sierpnia 1913 roku w Płoskiem koło Zamościa. Ukończył gimnazjum w Zamościu, następnie (w 1933 roku) wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W latach 1934 – 1939 studiował na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. Po powrocie z kampanii wrześniowej do rodzinnej wsi, do 1942 r. pracował w pasiece swojego ojca. Następnie rozpoczął pracę w Związku Pszczelarzy w Lublinie.

W roku 1944 z jego inicjatywy powstało Liceum Pszczelowolskie, a on otrzymał z Lubelskiej Izby Rolniczej nominację na dyrektora szkoły. Oprócz działalności naukowej, Tadeusz Wawryn udzielał się społecznie – przez kilkanaście lat był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Bychawie oraz działaczem Prezydium Komisji Frontu Jedności Narodu. W 1970 roku uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Akademii Rolniczej w Lublinie.

Mieczysław Wojtacki w swoim artykule o 30-leciu pracy w oświacie pszczelarskiej Tadeusza i Zofii Wawrynów wspomina również o zamiłowaniu ówczesnego dyrektora do aktywności fizycznej:

Sport w najszerszym tego słowa znaczeniu był dziedziną wyraźnie faworyzowaną przez dyr. Wawryna. W pierwszych latach bywało nieraz, że we wspólnej grze z nauczycielami i uczniami „ścinał” przy siatce aż miło. Potem, poza turystyką, nie udzielał się wprawdzie czynnie, ale zaliczyć go należy do czołówki działaczy sportowych Lubelszczyzny, o czym najlepiej świadczą liczne dyplomy i odznaczenia

Za pracę pedagogiczną i społeczną uzyskał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP.

Zmarł 1 sierpnia 1990 r. Od 1992 r. wraz z Zofią Wawryn patronuje Technikum Pszczelarskiemu w Pszczelej Woli.

żródła:

  1. M. Paszkiewicz, Słownik biograficzny żołnierzy i represjonowanych mieszkańców Gminy Strzyżewice 1914-1950, Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin, 2019.
  2. Strona internetowa Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli: https://pszczelawola.edu.pl/historia-szkoly/.
  3. Strona internetowa: biblioteka.teatrnn.pl – artykuł Mieczysława Wojtackiego w „Pszczelarstwie” z 1975 roku o 30-leciu pracy w oświacie pszczelarskiej Zofii i Tadeusza Wawrynów. Materiały przekazane przez Bożennę Jasińską w ramach projektu Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *