Mieczysław Wojtacki – nauczyciel, pszczelarz, turysta, fotograf, autor książek i publikacji dotyczących pszczelarstwa.


Mieczysław Wojtacki – nauczyciel, pszczelarz, turysta, fotograf, autor książek i publikacji dotyczących pszczelarstwa.

Źródło: Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne

Urodził się 29.01.1920 roku w Kwidzynie. Pochodził z rodziny urzędnika państwowego. Dzieciństwo spędził w Grudziądzu – tutaj ukończył szkołę powszechną i gimnazjum, następnie odbył służbę wojskową. Gdy wybuchła II wojna światowa, Wojtacki dołączył do grona walczących na froncie – jednak już w pierwszych trafił do niewoli niemieckiej i został umieszczony w obozie w Łęgnowie koło Bydgoszczy. Po wyjściu podjął pracę w zakładach Siemensa. Pracował w wyuczonym zawodzie elektromontera, zajmował się naprawą i konserwacją urządzeń. Z czasem został skierowany do Gdyni, gdzie dokonywał napraw niemieckich łodzi podwodnych. W przetrwaniu okresu wojny pomogła mu znajomość języka niemieckiego, który biegle opanował już w dzieciństwie.

Po roku 1945 Wojtacki trafił na ogłoszenie w gazecie „Pasieka Pomorska” o trwającym naborze do liceum pszczelarskiego pod Lublinem i wraz z rodziną podjął decyzję o przeprowadzce. Gdy ukończył szkołę w Pszczelej Woli, został w niej zatrudniony najpierw jako instruktor, później jako nauczyciel. Miał bliską więź z uczniami i aktywnie włączał się w szkolne życie – m.in. występował w spektaklach szkolnego teatru. W tym okresie działał również w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym – uczestniczył w licznych wyprawach i wyjazdach m.in. w poszukiwaniu ciekawych pasiek. Rozwijał jednocześnie pasję do zdjęć – fotografował okolicznych mieszkańców, ale też dokumentował życie pszczół. Zdjęcia jego autorstwa wzbogacały treść licznych podręczników i artykułów dotyczących pszczelarstwa. Sam także pisał publikacje na temat nauczanego przez siebie zawodu, czyli technologii produktów pszczelich. Wydał własną książkę „Produkty pszczele i przetwory miodowe”. Nawiązał współpracę z miesięcznikiem Pszczelarstwo, w ramach której opublikował łącznie ok. 300 własnych artykułów. W latach pięćdziesiątych rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie – w 1957 uzyskał tytuł mgr inż. rolnictwa.

Prywatnie był mężem i ojcem trójki dzieci – Stefana, Ewy i Stanisława. Małżeństwo z Władysławą Modrzyńską zawarł w 1944 roku. Wspólnie przeżyli 20 lat – niestety, w 1964 roku ukochana małżonka zmarła podczas ataku astmy.

Wojtacki w roku 1985 przeszedł na emeryturę, jednak wciąż utrzymywał kontakt ze szkołą, z młodzieżą. Za swoją pracę uzyskał wiele odznaczeń – m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę PTTK, Medal za zasługi dla Lubelszczyzny.

Zmarł 2.09.2002 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Źródła:

Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne – katalog z wystawy fotografii Mieczysława Wojtackiego „Z pszczółką w obiektywie”

Czasopismo Pszczelarstwo, rocznik 2002, 53/12, s. 13. Profesor Mieczysław Wojtacki nie żyje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *