Pszczoły potrafią zmienić swoje wybory w niepewnych sytuacjachPerry i Barron przeprowadzili badania, które pokazują, że pszczoły miodne (Apis Mellifera) mogą adaptacyjne zmieniać swoje wybory w zależności od niepewności sytuacyjnej. Dane wynikające z badań wskazują na to, że wybiórczo unikają trudnych zadań, gdy brakuje im informacji do ich rozwiązania. W przeprowadzonych badaniach pszczoły zostały wpuszczone do dwukomorowego aparatu testowego. Obie komory w aparacie zawierały cele (jeden właściwy), które były umieszczone powyżej lub poniżej paska odniesienia. Wcześniej zostały przeszkolone, że cel powyżej paska zawiera sacharozę (nagrodę), a poniżej chininę (karę), tak więc mogły nauczyć się, jak rozpoznać ten właściwy.

Po odbyciu szkolenia, pszczoły przeszły przez próby (z innym położeniem celów), gdzie zadaniem był wybór prawidłowego celu. W próbach łatwiejszych miały dostęp do wyjścia, więc mogły zrezygnować. W próbach trudniejszych zaś nie było dostępu do wyjścia. Analiza wykazała, że pszczoły wybiórczo rezygnowały, gdy prawdopodobieństwo pomyślnego rozwiązania zadania było najniższe, a im więcej nastąpiło prób tym lepsza okazała się wydajność poprawności rozwiązania zadania.Odkrycie to zostało uznane za dowód, że zwierzęta mogą ocenić pewność przewidywalnego wyniku, a wydajność pszczół w tym obszarze była porównywalna z wydajnością naczelnych. Pytanie, które pozostaje aktualne brzmi; czy wybory pszczół obejmują świadomą ocenę stopnia niepewności, czy może jest to automatyczny mechanizm adaptacyjny?

Więcej nowych ciekawostek znajdziecie na naszym facebookowym fanpage’ u https://www.facebook.com/polskieslonce lub na naszej stronie https://polskieslonce.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *